ശരണം@സ്വാമിഅയ്യപ്പന്‍.കോം

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • sonu sathyan # pune
  • ശക്തമായ പ്രതികരണം! അഭിനന്ദനങ്ങള്‍!...
  • Reply  *  Like * Aug 10, 2009
  • syam nair # oman
  • Adipoliayaanu kettto, iniyum kidilan sadanangal postuka.... thanks syam
  • Reply  *  Like * Nov 5, 2008
  • narayanan unni # ahmedabad
  • കഴിഞ്ഞ മൂന്നു നാലു ദശകങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ മലയാളത്തിനുണ്ടായ മാറ്റം കുറെയേറെയുണ്ട്. 'അദ്ധ്യാപക'നെ 'അധ്യാപക'നാക്കിയ ഈ മാറ്റത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ചയാണോ 'ഉണ്ട'യെ 'ഉണ്ഡ'യും 'ചിന്ത'യെ 'ചിന്ദ'യും മറ്റുമാക്കുന്നതെന്ന് ചില പ്രതികരനങ്ങള്‍ കണ്ടപ്പോല്‍ ഒരു സംശയം
  • Reply  *  Like * Jul 16, 2008
  • nymphy # mumbai
  • hey i dont like to watch the news cos i hate politics bt i like the way u present it...keep up the good work...really impressed...
  • Reply  *  Like * Jul 11, 2008
  • c sreekumar # trivandrum
  • നല്ല അഭിപ്രായം. അഭിനന്ദനങ്ങള്‍!...
  • Reply  *  Like * Mar 3, 2008