ഹര്‍ത്താലിന് വീര്യം പകരാന്‍

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • jimmy scaria # kuwait
  • good .. keep it up
  • Reply  *  Like * Jul 11, 2009
  • boby # delhi
  • Very good. Keep it up
  • Reply  *  Like * Aug 23, 2008
  • jayan # new delhi
  • നല്ല കാര്യം.........അത്ര തന്നെ....
  • Reply  *  Like * Aug 22, 2008
  • sangeetha # kochi
  • ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതണമെന്നുണ്ട് എന്നാലും ആദ്യം ഇന്‍ബോക്സില്‍ നോക്കുക ഭൈരവ സമാചാരം തന്നെ. ആശംസകള്‍
  • Reply  *  Like * Jul 16, 2008
  • sangeetha # kochi
  • പുതിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളാം എന്തിനാ ഞങ്ങളുടെ സമയം മെനക്കെടുത്തുന്നത്. നിര്‍ത്തിക്കൂടെ ഇത്
  • Reply  *  Like * Jul 16, 2008