പ്രതികളെ ആവശ്യമുണ്ട്

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • muhammed # thalassery
  • നല്ല പരിപാതിയാന്‍ എല്ലവിദ അസംസകലും
  • Reply  *  Like * Nov 7, 2008
  • aloshi # dubai
  • orissa vishayathil thnatea abhiparyam entha????????
  • Reply  *  Like * Aug 27, 2008
  • mubarack # kuwait
  • എന്തായി ഭൈരവന്? സ്വാമിമാര്‍ ആസാമിമാരായി വിലസുമ്പൊല്‍ നീ നിശ്ബ്ദണോ ! നാടിനു പനി പിടിചപ്പോളാണൊ നീ ഉറങ്ങാന്‍ പോയത് ! കഷ്ടടം! ഭൂകംബം വന്ന ഭര്‍മയിലേക്ക് നമ്മള്‍ രണ്ടു കപ്പല്‍ നിറയെ വികസനം കയറ്റി അയച്ചത് നീ അറിഞ്ഞില്ലെ? പെട്രൊല്‍ വില ഉയര്‍ത്തി സര്‍ക്കാര്‍, പാവപ്പെട്ടവെനെ സഹായിച്ചതും നീ കണ്ടീല്ലെന്നു തോന്നുന്നു.! "കണ്ടവരുടോ" എന്ന തലക്കെട്ടില്‍ എന്നും ഞാന്‍ നിന്നുടെ പേരും ഫോട്ടോയും നോക്കുന്നുണ്ടു.പക്ഷെ കണ്‍ടില്ല! വര്‍ത്തമാന വാര്‍ത്താ ലോകത്ത് നിത്യവും സത്യം വിളിച്ചു കാണിക്കാന്‍ നീ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.!
  • Reply  *  Like * Jun 3, 2008
  • sid # trivandrum
  • I saw an unmanned, unused & unupdated website in kuthiravattom when I went there recently. Since the government has fixed the fair price of l& in Kerala, I would like to buy this site. Please let me know whom I should contact, if it is this site.
  • Reply  *  Like * Jun 2, 2008
  • mohammed shafeeque # u.a.e.
  • No samacharam. Now a days. Expecting more.
  • Reply  *  Like * May 26, 2008