ചില 'ഔട്ട്‌ഗോയിംഗ്' അബദ്ധങ്ങള്‍

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • jayakumar # abu dhabi
  • Dear Mr. Bhairavan, You are really great ... all your comments are really great ... but the Keralites (pothujanam enna kazhutha) will never evaluate a c&idate or a party by looking its credibility. 50% of Keralites are either born as Marxists or Congress & they will not listen to anything else other than their party. Lets hope for the best. Continue your good work so that at least we can make sure that we don't fall in to that category of donkeys. Thanks Jayakumar
  • Reply  *  Like * Mar 30, 2009
  • anju # blore
  • Kudos...
  • Reply  *  Like * Jan 15, 2009
  • haridas # kottakkal
  • enikku oru frnd e mail thannathanu bhairavante news arinjathil kooduthal bhairavanekurichu ariyan thalparyamayi sadharanakkaranu vendi vaal,mul,vakku,muna,varnam,mukham,uchi,nilam,enniva nokkaathe prathikarinnathine njan ange attam prasamsikkunnu
  • Reply  *  Like * Jan 7, 2009
  • anu # thrissur
  • Super, excellent article
  • Reply  *  Like * Nov 11, 2008
  • sooraj # kochi
  • Hi this is a great site... Excellent articles & news.. Kudos to those who works behind this great site !!!
  • Reply  *  Like * Nov 10, 2008