വിശപ്പില്ലാത്ത കോഴിക്കോട്

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • dinesh kumar # middle east
  • ഭൈരവാ നിന്റെ ഭ്രാന്തു എങ്നിക്കു ഇഷ്ട്ട്ടമായി നിനക്കു സുഖം പ്രാപിക്കാതിരിക്കട്ടെ
  • Reply  *  Like 1 Likes * Mar 15, 2009
  • thomas # calicut
  • Its very good. I appreciate your social comitment,which you are exposeing throurh your responce. Any politician, who have not this comitment are burden of our society. Best wishes
  • Reply  *  Like * Mar 1, 2009
  • ashraf ali.k # melattur
  • Its a wonderful criticism I like it too much!!!!!!!!!
  • Reply  *  Like * Feb 15, 2009
  • r.s.mani # calicut
  • VALARE NANNAYITTUNDU.
  • Reply  *  Like * Feb 9, 2009
  • hakkeem # vadakkencherry
  • very good all news
  • Reply  *  Like * Jan 27, 2009