അമേരിക്കയുടെ അസുഖം

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • raghu # bangalore
  • ഭൈരവന്‍ ഒരു പുലിയനു കെറ്റ... ചൂദുല്ല വാര്‍തകല്‍ നല്ല ഷദപദെ ഷദപദെ എന്നലെ തകര്‍കുന്നെ :)
  • Reply  *  Like * Jul 27, 2009
  • harikumar.b # pathanamthitta
  • Nice work, go on
  • Reply  *  Like * Jul 4, 2009
  • alex # bangalore
  • very interesting & unique presentation..
  • Reply  *  Like * Jun 13, 2009
  • sreeraj # kerala
  • super annaaaaa
  • Reply  *  Like * May 28, 2009
  • haridas # kottakkal
  • hai bhyrava guro !!! eppraavashyavum keralathinnu manthrimaar undu kendrathil. ennitto namukku aa pazhaya kannhiyum kubilum thanne. namukku railway vikasanam valare anivaaryamaayirikkunnu.agriculture dpt valare parithaapakaramaaya avasthayil aanu.krishiyidangal nasikkunnu,karshakaraanenkil ullasapparkkukalil krishiyirakkunnu.aadutha kaalathu nammalkkoru rail sahamanthri undaayirunnallo aayussillathe poyi.vikasanathinte kaaryathil nammal appam thinnaathe kuzhi ennunnavaraanllo?
  • Reply  *  Like * May 25, 2009