സാംസ്കാരിക വിസര്‍ജ്ജനം

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • swaru # kanhangad
  • superb comments . this is the way to review it, congrats , keep on posting i m realy enjoying the quotes
  • Reply  *  Like * May 19, 2010
  • sanoj # palakkad
  • Super.................
  • Reply  *  Like * Aug 11, 2009
  • ramu # oman
  • Bhairava kalakki.Bhairavan inyum walaratte.njankal undu kude
  • Reply  *  Like * Jun 14, 2009
  • bobby # kuwait
  • GOOD JOB BHAIRAVAN..KEEP IT UP!!!
  • Reply  *  Like * Jun 14, 2009
  • nizam # alpy
  • ഭൈരവാ നിന്നെപ്പൊലൊരാളെ തേടി നടക്കുകായിരുന്നു ഞാന്‍ മുഖം നോക്കാതെ "Naked truth" (നഗ്ന സത്യങ്ങള്‍) വിളിച്ചു പറയുവാന്‍ പണ്ടേ ഞാന്‍ തല്പരനാണ്‌. എന്തരായാലും ഇല്യോള, സാമതിച്ചാലും കണ്ടല്ലോ അതുമതി.. അപ്പൊ ഇടക്കിടക്കു കാണാം.
  • Reply  *  Like * Jun12 2009