പെറ്റ തള്ള സഹിക്കൂല്ല

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • sai prasanth # paravoor
  • ഭൈരവ സമചാരം വായനക്കാരെ ചിരിപ്പിക്കുന്നവയും അതുപൊലെ തന്നെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നവയും ആണു. ഇനിയും ഇതുപൊലെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കഴിയട്ടെ എന്നു ആശംസിക്കുന്നു
  • Reply  *  Like * Oct 11, 2009
  • mathew joseph # germany
  • valare nanthi. eni pinne kaanam
  • Reply  *  Like * Sep 15, 2009
  • sreejith manjeri # manjeri
  • evaleyoke kettanum.....e programe kananum.undallo....kondanmar.
  • Reply  *  Like * Jul 8, 2009
  • siji # alappuzha
  • This commercial drama for TRP ratings is not worth our time.
  • Reply  *  Like * Jul 8, 2009
  • abhilash # india
  • ithu kollam ... naamude thani malayaalthil ithine kurichu paranjhaal kurachu kadanna kayyavum..... athu kondu ithu inghane thanne anghoottu poottee... namukku kaanaam ithu eethu vare ethumennu.....
  • Reply  *  Like * Jul 2, 2009