ന്യൂസ് അഥവാ സ്റ്റോറി

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • george # kochi
  • ഭൈരവാ... കലക്കി!
  • Reply  *  Like * Oct 1, 2009
  • sajesh # bangalore
  • its not a new thing. media has always been like this. exclusivity of news, that only sells now. the "isro spy sc&al" was a media creation is not a secret anymore. may be somebody from that newspaper has moved into TOI now.
  • Reply  *  Like * Sep 25, 2009
  • jerin # cochin
  • അഭിനന്ദനങള്‍... വളരെ നന്നായിട്ടുണ്‍ട്...
  • Reply  *  Like * Sep 22, 2009
  • kallanbhairavan # kozhikode
  • This is not creativity, this is "CREATE-WITTY". Still all News Papers thinking India's PEOPLE are FOOLS & they says we FOOLS make Report for INDIAN FOOLS.Ippozhanu Pinarayi sakhavinte Dialogue Anivaaryam "EDO GOPALAKRISHNAAAA". Dont use your pulp-Brains across India. EE Kallan-Bhairavanu EE PATHRA-KUNJUNGALODU Onne Parayanullu " KOCHI Pazhaya KOCHI Alla keto,Athupole... Indian Janatha Pazhaya Janatha Alla makkale ..."
  • Reply  *  Like * Sep 22, 2009
  • martin # thrissur
  • താന്‍ ആരൊക്കെയൊ ആണെന്ന തോന്നല്‍ പയ്യനു തുടങ്ങിയിട്ടു കുറചുനാളായി.
  • Reply  *  Like * Sep 22, 2009