ബല്ലാത്ത പഹയന്‍

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • kallanbhairavan # kozhikode
  • good,Baaletta..Baaletta.. Nammal ippozhum vicharikkunnathu "Keralathle Paavapetta janangale kurichaanu,Baaletta"--PAKSHE "Baaletta,Keralathile Paavappettavar Enthu Vicharikkunnu Ennu"(Chengara Bhoo Samaram-what historic Strike!!!!They are real protesters) alpam vicharichu Enkil Balettanu Ithu parayan Kazhiyilla, Baaletta....Vila kuranja Malayala Bhasha Kooduthal Upayogikkuunna Party AAnu Baaletta, Keralathile Ettavum BHOOOmiyum Panavum Muthalalimaarum AAya Chemmana EE party.Paavangale Enthinu Dhrohichu Ennu Adhikam Vaikaathe Baaletta Ariyum..EE kerala Janagal Ariyukkum.. Ariyan povukayaanu."Ariyatha Pilla, Choruyumbol Ariyum, Baletta"..SOng-Innale Ante Nenjathu, Man_Vila_Koothiyille" ennu padum Baalettaa..
  • Reply  *  Like * Oct 17, 2009
  • sunil # uganda
  • Even before the tears of Maj S&eep Unnikrishnan’s mother could dry up,Congress gen: secretary & heir apparent Rahul G&hi went partying
  • Reply  *  Like * Oct 15, 2009
  • nikesh nambiar # dubai
  • നാറ്റ
  • Reply  *  Like * Oct 15, 2009
  • ashref # kuwait
  • ഇത്രയും നല്ല സംബവം ഞാന്‍ ഇപൊലാനു കമദത്
  • Reply  *  Like * Oct 15, 2009
  • ashref # kuwait
  • superb
  • Reply  *  Like * Oct 15, 2009