ഒരു വാര്‍ത്തയും രണ്ട് സംശയങ്ങളും

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • rasheed madathra # india
  • bhairavan i almost agree with your comments.keep it up .i like this new style of criticism
  • Reply  *  Like * Feb 22, 2011
  • santhosh # kollam
  • very good follow up we are here in West africa 100 thous&s of supports
  • Reply  *  Like * Feb 20, 2011
  • santhosh kanattai # muscat
  • araa KAYATHIL KAYAM kalakkiyathu? nirmmathavu? nadhi(swetha menon)? press?NANAMEAI VITTITTTU DHEVATHYAVUKAN NANAYAM THEDUNNAA BHARATHA mathakkalll
  • Reply  *  Like * Feb 14, 2011
  • bijoy # bangalore
  • hi
  • Reply  *  Like * Feb 14, 2011
  • sunith ponchadan # dubai
  • ഭൈരവന്റെ വക തിരിവില്ലാത്ത കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ക്കു കാതോര്‍ത്തിരിക്കുന്ന എന്നെപ്പോലുള്ള ആയിരങ്ങളെ നിരാശരാക്കാതെ വേഗം വേഗം ഭൈരവ സമാചാരം കൊണ്ടിടുക. ഒരു മാസമായി ഒന്നും കണ്ടില്ല -- സുനിത് (ദുബായ്)
  • Reply  *  Like * Jan 6, 2011