ആഘോഷിക്കാത്ത ഒരു സെഞ്ചുറി

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • abdussalam # visakhapatnam
  • സമ്മതിക്കുന്നു...ഈ ഭൈരവ വിമര്‍ശനം.ആ പേറു കഴിഞ്ഞ് ,ഈ നൂറിനു വേന്ടി നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു.ദൈവമേ,നന്ദി. നല്ല ഭാഷ,ഉജ്ജുഅല ശൈലി. നന്ദി താങ്കള്‍ക്കും. -Simply VEHEMENT
  • Reply  *  Like * Mar 17, 2012
  • george thomas # inida
  • Dear Bhairvan, I do really appreaciae what you said.. it is cent percent correct.. where were all these media till 99th century ?? Really appreciating Sachin & admiring your efforts on the critical issues with constructive criticism. Keep it up.. good luck..
  • Reply  *  Like * Mar 16, 2012