ഭൈരവന്‍ എന്ന സോഷ്യല്‍ ഭ്രാന്തന്‍

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • unnikrishnan # kollam
  • എന്താടോ ഭൈരവാ, ആളെ പറ്റിക്കുകയാണോ? ഇയ്യിടെയായി ഒന്നും കാണാറില്ലല്ലോ...
  • Reply  *  Like * Jul 22, 2012 - @ 03:07 pm
  • maneesh # kumar
  • എന്താടോ ഈ മെയില്‍ ഒക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ആളെ ഒരു മാതിരി വടി ആക്കുന്നോ? എന്താ ഇനി പോസ്റ്റ്‌ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലേ?
  • Reply  *  Like 1 Likes * Jul 12, 2012 - @ 10:07 pm

  bhairavan # kuthiravattom

  ഇപ്പ ശരിയാക്കി തരാ...

  Reply  *  Like 3 Likes * Jul 14, 2012 - @ 09:07 am

  • hari # trivandrum
  • പുതുതായി ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ചമഞ്ഞു കിടന്നിട്ടു പുതിയ articles ഒന്നും കാണാന്‍ ഇല്ലല്ലോ
  • Reply  *  Like * Jul 10, 2012 - @ 12:07 pm
  • sangeeth # alappuzha
  • Pacha blouse itt padippikkan varanam ennulla nirdeshatheppatti enth thonnunnu bhairava???
  • Reply  *  Like 1 Likes * Jul 5, 2012 - @ 11:07 pm
  • santhosh # doha
  • Mr. Bhairavan' താങ്കള്‍ ഞങ്ങളെ ചിരിപ്പിച്ചു ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു ... ആശംസകള്‍
  • Reply  *  Like * Jul 4, 2012 - @ 07:07 pm