പുലി വരുന്നേ പുലി...

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • sushil kr choorathil # new delhi
  • കന്നി മാസത്തിലെ തെരുവ് നായ്ക്കൾ വായിച്ചറിയുവാൻ.. ദയവു ചെയ്തു നായ്ക്കളും ആയി മനുഷ്യരെ compare ചെയ്യരുതു.. കാരണം പട്ടികളുടെ സമ്മധം ഇല്ലാതെ ഒരു നായ്ക്കും ആ പട്ടിയും ആയി ബന്ധത്തിൽ ഏര്പെടുവാൻ പറ്റില്ല...
  • Reply  *  Like * Sep 3, 2013 - @ 10:09 am

  komalan # auckland

  "Women approve to their rape " ennano sushil parayunnath, engil kashtam thanne.

  Reply  *  Like * Sep 5, 2013 - @ 05:09 am

  • khaderbinmohd moh # tvpm
  • ഭൈരവാൻ എനിക്ക് ക്ഷ പിദിചിഉട്ടൊ
  • Reply  *  Like * Jul 1, 2013 - @ 01:07 pm
  • khaderbinmohd moh # poovar/ kovalam
  • ഭൈരവാൻ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടം സത്യമായിട്ടും
  • Reply  *  Like * Jun 19, 2013 - @ 07:06 pm
  • പ്രശാന്ത്‌ # കാഞ്ഞങ്ങാട്
  • ഭൈരവാ ...എവിടെപ്പോയി നീ... നിൻറെ പോസ്റ്റിനായ് ഒട്ടനവധി മലയാളികൾ കാത്തു നില്കുന്നു... 6 മാസമായല്ലോ ഒരു പോസ്റ്റ്‌ കണ്ടിട്ട്... :(
  • Reply  *  Like 1 Likes * May 31, 2013 - @ 09:05 am
  • anu # kannur
  • ഭൈരവാൻ chatho
  • Reply  *  Like 2 Likes * Apr 15, 2013 - @ 01:04 pm