കലിയുഗ പ്രഹ്ലാദന്‍

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • aneesh jamshid # eranchipalam
  • Hello BHairavaaa .Nice IDea to go online .
  • Reply  *  Like * Jun 16, 2007
  • krishna kumar # kochi
  • kathalaya prashnangalil ninnum shradhayakattan malayalikku eppozhum oru entertainment venam.... athu venduvolam nalkan praapthananu than ennu abhinava prahladhan teliyichu... ee oru porattunatakam kali illengil pinne entha oru rasam pathram vaayikkan... achanteyum monteyum geervanangalkku pazhaya amphere illa... pinne savarna fashishtukal veruthe kurakkayallathe thirichu kadikkilla ennu nalla urappum undallo... athalle sadhakurante kura ippolum anargalam thudarunnathu... annan onnu achayamareyo mukrimareyo thottu nokkatte appolariyam...
  • Reply  *  Like * Jun 14, 2007
  • dhanaraj keezhara # bangalore
  • hi..bhiravan.....allam nallathu thanne. areyooru gunam varanam,,,gunam varanam....
  • Reply  *  Like * Jun 13, 2007
  • sajesh # bangalore
  • but characters like sudhakaran make politics an interesting subject like sports & entertainment
  • Reply  *  Like * Jun 12, 2007
  • sugesh # vatakara
  • congrats......... keep it up ur...
  • Reply  *  Like * Jun 12, 2007