അഗ്നിചിറകുകള്‍ വേണ്ടാത്തവര്‍

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • sp dev # bangalore
  • After reading this sarcastic article I thought to do two things. 1. Appreciate Bhairavan. I appreciate you for such terrific article. 2. Add a quote from Hon. Dr. APJ Abdul Kalam here: "Look at the sky. We are not alone. The whole universe is friendly to us & conspires only to give the best to those who dream & work"
  • Reply  *  Like * Aug 3, 2007
  • kannadi # tvm
  • KALAM IS STILL OUR PRESIDENT.... THAT LADY IS JUST A RUBBER STAMP...
  • Reply  *  Like * May 12, 2012 - @ 01:05 am
  • kannadi # tvm
  • Tribute to our Loving 'APJ ABDUL KALAM'. we are proud of you & you are the BEST PRESIDENT the india had ever seen... Hell with the Congress sonia & manmohan( Pappooooo..soniayude munnil kaalinte idayil kayyum ketti oru vidheyane poley irikunathu kanumbo sherikum sahataaapam thonnunu..god..save india..)
  • Reply  *  Like * Sep 30, 2007
  • shiraz # kochi
  • Enthanu Bhairavaa high kodathiye thodumbol oru vvendu vicharam. enthayalum agnichirakukal vendathavar nannayi.Njan aadyamayany bhairaane kanunnathu. ininyum kanam
  • Reply  *  Like * Jul 12, 2007
  • prakash # meenangadi
  • Hello , Go ahead. Prakash,Wynad
  • Reply  *  Like * Jun 25, 2007