ദേശത്തിന്റെ അഭിമാനം

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • sabumon.a # riyadh
  • Ambu kolllathavarilla kurukkalil ennu kettittundu, bt... Bhairavante ambu BJPkkarkku kollathathu enthaa???!!! Ini BJP bhairavaproof jackets vallom k&u pidichittundo? atho ini aniyarayil aaattinthol aninja channayakal dhaaralam ullathu kondaaano??? chinna oru samsayam. Maappaakkanam aswsthatha thonniyaaal.
  • Reply  *  Like * Oct 30, 2007
  • manoj joseph # dubai
  • Hi. your articles & humorous criticisms are very much interesting & of highest of st&ards. Keep it up!
  • Reply  *  Like * Aug 26, 2007
  • sajan # bahrain
  • hi, i am a new member
  • Reply  *  Like * Jul 4, 2007
  • k.susheeb # vatakara
  • congratulations....
  • Reply  *  Like * Jul 4, 2007
  • sajesh # bangalore
  • whenever they are criticized they'll take the names of their past leaders but when it comes to following certain values they don\'t care a damn for the great leaders
  • Reply  *  Like * Jul 3, 2007